info@microworld.dk +45 70 15 20 20

Værdigrundlag

I MicroWorld arbejder vi ud fra følgende værdier:   

  • Frihed under ansvar
  • Udviklingsmuligheder i organisationen, for den som vil og tør
  • Vi hjælper hinanden – trækker i flok
  • Videndeling – evnen, ønsket, viljen til at dele med hinanden
  • Omhyggelighed og grundighed – “do it right the first time, every time” 

 

Både internt og eksternt er det en kerneværdi for os at være: Professionelle. 

Vi leverer kursuskoncepter af høj faglig kvalitet og fleksibilitet. Mennesker lærer forskelligt, derfor tilpasser vi vores kursuskoncepter til den enkelte person og/eller situation, således at kursisten er i stand til at skabe resultater for dennes virksomhed.

Vi fastholder vores faglighed ved løbende at udvikle vores kompetencer og koncepter.

Enhver i MicroWorld i tilstræber at være den bedste på sit område med henblik på at levere kvalificeret rådgivning, formidling og servicering.

 

Som virksomhed skal vi være: Pålidelige.

Vores kunder skal have value for money. Vi skaber grundlaget for at vores kursister er i stand til at skabe værdi for deres virksomhed samt styrker deres personlige karriereforløb. Vi skal holde, hvad vi lover, både overfor vores kunder, 

samarbejdspartnere og kollegaer. Ethvert samarbejde kendetegnes ved, at vi tager ansvar, skaber tillid, og viser respekt overfor hinanden.

Vi er handlekraftige og udviser rettidig behørig omhu dvs. ansvar, handling, tilpasning, hvis påkrævet.

 

Alle i MicroWorld skal være: Nyskabende. 

Med udgangspunkt i vores kunder og samarbejdspartneres efterspørgsel, opsøger vi og deler viden for at styrke vores position i markedet. Vi tilstræber at være på forkant med det nyeste og prioriterer inden for de givne rammer. Vi er forandringsparate, så vi arbejder effektivt, minimerer fejl og derigennem styrker forretningsgrundlaget, rentabiliteten og virksomhedens konkurrencekraft.

 

Som virksomhed og individer ønsker vi at blive opfattet som: Åbne & Troværdige. 

Ethvert tiltag internt, som eksternt skal bygge på åben dialog og tillid skabt gennem tætte relationer. Vi tror på synlighed i vores forretning! Gennem åbenhed viser vi hvem vi er, hvad vi kan, hvad vi vil. For os er feedback et vigtigt redskab til at fastholde og udbygge tætte relationer samt udvikle os.

Scroll to Top